"Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы

Бишкек шаары

2008-жылдын 9-июлу N 141

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын

2010-жылдын 19-январындагы N 6 Мыйзамынын,

2011-жылдын 13-июнундагы N 41,

2012-жылдын 26-майындагы N 66,

2012-жылдын 10-августундагы N 167

конституциялык Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

Караӊыз:

Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 25-январындагы N 4 "Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын айрым ченемдеринин колдонулушун токтотуу тууралуу" конституциялык Мыйзамы

 

1-глава. Жалпы жоболор

2-глава. Судьялардын көз карандысыздыгынын кепилдиктери

3-глава. Жогорку соттун, Жогорку соттун Конституциялык

палатасынын судьяларын шайлоонун, Жогорку соттун

төрагасын жана төрагасынын орун басарларын шайлоонун

жана кызматтан бошотуунун тартиби

4-глава. Жергиликтүү соттордун судьяларын дайындоо тартиби,

аларды которуу, жергиликтүү соттун төрагасын жана

төраганын орунбасарын шайлоо

5-глава. Судьялардын ыйгарым укуктарын токтото туруу, кызматтан

четтетүү жана ыйгарым укуктарын токтотуунун негиздери

жана тартиби

6-глава. Судьялардын жоопкерчилиги

7-глава. Судьялардын статусунун социалдык кепилдиктери

8-глава. Корутунду жоболор

 

Бул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусун, судьялардын көз карандысыздыгынын кепилдиктерин, Кыргыз Республикасынын судьяларын шайлоо, дайындоо тартибин, аларды которууну (ротациялоону), кызматтан бошотууну, судьялардын жоопкерчилигин, алардын ишин материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу чараларын жана ушул статуска байланышкан башка жоболорду карайт.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ  Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө

Байланыш маалыматы

720040, Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү, 205
Документациялык камсыздоо, каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү
(+996 312) 66-10-89
 
e-mail - vskr@sot.kg
 
 

 

Иштөө графиги

Дүйшөмбү - Жума     08:30 – 17:30

  Түшкү тыныгуу       12:00 – 13:00