"Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Бишкек шаары

2004-жылдын 11-августу N 114

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Мамлекеттик кызмат жөнүндө

Караӊыз:

КР Конституциялык сотунун 2008-жылдын 11-ноябрындагы чечими

(Кыргыз Республикасынын

2006-жылдын 28-декабрындагы N 221,

2007-жылдын 27-февралындагы N 27,

2007-жылдын 9-августундагы N 140,

2008-жылдын 11-февралындагы N 9,

2008-жылдын 20-ноябрындагы N 242,

2008-жылдын 1-декабрындагы N 248,

2009-жылдын 11-майындагы N 152,

2009-жылдын 19-майындагы N 165,

2010-жылдын 25-февралындагы N 35,

2011-жылдын 20-октябрындагы N 181,

2011-жылдын 18-ноябрындагы N 215,

2012-жылдын 13-апрелиндеги N 33,

2012-жылдын 8-майындагы N 47,

2012-жылдын 26-майындагы N 67,

2012-жылдын 9-июнундагы N 78,

2012-жылдын 10-августундагы N 164

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

I Глава. Жалпы жоболор

II Глава. Мамлекеттик кызматчынын укуктук абалы

III Глава. Мамлекеттик кызматты уюштуруунун негиздери

IV Глава. Мамлекеттик кызмат өтөөнүн тартиби

V Глава. Мамлекеттик кызматчылардын мүлкүн жана кирешелерин

декларациялоо

VI Глава. Мамлекеттик кызматчылардын тартип жоопкерчилиги жана

аларды сыйлоо

VII Глава. Мамлекеттик кызматчыларды материалдык жана

социалдык-тиричилик жактан камсыз кылуу

    

Ушул Мыйзам мамлекеттик кызматты уюштуруунун негиздерин белгилейт, мамлекеттик кызматчынын укуктук статусун, мамлекеттик кызматты өтөөнүн шарттарын, мамлекеттик кызматчыларды сыйлоонун жана алардын жоопкерчилигинин тутумун жөнгө салат.

Ушул Мыйзам кесиптик кызматтын жолун жолдоочулугун, турукташтыгын жана көзкарандысыздыгын камсыз кылууга, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартууга, мамлекеттик кызматты башкаруунун натыйжалуулугун жакшыртууга багытталган.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Мамлекеттик кызмат жөнүндө

Байланыш маалыматы

720040, Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү, 205
Документациялык камсыздоо, каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү
(+996 312) 66-10-89
 
e-mail - vskr@sot.kg
 
 

 

Иштөө графиги

Дүйшөмбү - Жума     08:30 – 17:30

  Түшкү тыныгуу       12:00 – 13:00