Судьялардын курултайы

 

Судьяларынын курултайы соттук өзалдынча башкаруунун жогорку органы болуп саналат.

Судьяларынын курултайы Судьялар кеңешинин чечими боюнча үч жылда бир жолу чакырылат, ал курултайды өткөрүү датасын, убактысын жана жерин белгилейт. Судьялардын кезексиз курултайы Судьялардын кеңешинин чечими боюнча же Кыргыз Республикасынын бардык судьяларынын кеминде үчтөн биринин демилгеси боюнча чакырылат.

Судьяларынын курултайы, эгерде анын ишине Кыргыз Республикасынын судьяларынын жалпы санынын жарымынан кем эмеси катышса укуктуу деп эсептелинет.

Судьялардын курултайына Судьялар кеңешинин Төрагасы, ал эми ал жокто Төраганын орун басары төрагалык кылат.

Эгерде курултай тарабынан чечим кабыл алуунун башкача тартиби белгиленбесе, курултайды чечими катышып отургандардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

 

Судьялардын курултайынын ыйгарым укуктары

Судьяларынын курултайы:

- Судьяларынын курултайынын Регламентин жана Судьялар кеңешинин Регламентин жана соттук өзалдынча башкаруу органдарынын ишин жөнгө салуучу дагы башка актыларды бекитет;

- бийликтин сот бутагынын саясатынын негизги багыттарын аныктайт жана Судьялар кеңешинин алдына соттордун көз каранды эместигин камсыз кылууга, ошондой эле судьялардын укуктарын, мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого багытталган милдеттерди коет;

- сот реформасынын концепциясынын долбоорун жактырат;

- судьялардын ар-намысы Кодексин бекитет;

- сот практикасынын проблемаларын жан амыйзамдарды өркүндөтүүнү талкуулайт;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына, алардын кызматадамдарына, коомдук бирикмелерине жана жарандарына судьялар коомдоштугунун атынан кайрылууларды кабыл алат;

- Судьялар кеңешинин мүчөлөрүн шайлайт;

- Судьялар кеңешинин отчетун угат;

- сот коомдоштугунун башка маселелерин чечет.

 

Судьялар курултайынын чечимдери сот коомдоштугунун мүчөлөрү үчүн милдеттүү мүнөзгө ээ.

 

Байланыш маалыматы

720040, Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү, 205
Документациялык камсыздоо, каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү
(+996 312) 66-10-89
 
e-mail - vskr@sot.kg
 
 

 

Иштөө графиги

Дүйшөмбү - Жума     08:30 – 17:30

  Түшкү тыныгуу       12:00 – 13:00